Widerrufsbelehrung

Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu miesiąca od daty jej zawarcia bez podawania przyczyny, wysyłając stosowne oświadczenie pocztą, faksem lub mailem. Jeżeli powyższy termin nie został przekroczony, Klient może również odstąpić od umowy odsyłając nam towar. Okres ten rozpoczyna się w momencie otrzymania niniejszej informacji. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać wypowiedzenie przed upływem terminu lub odesłać towar. Informację o odstąpieniu od umowy należy kierować na adres:

Kasimir & Lieselotte Gürtler - Internetowa sprzedaż przetworów ze szczeci pospolitej
Geschwister Scholl Str. 59
14471 Potsdam 
Niemcy

Telefon: +49 (0) 33 27 54 49 107


Sieć: http://www.kasimirlieselotte.de
E-Mail: info@kasimirlieselotte.de


Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku skutecznego odstąpienia należy zwrócić obustronnie odebrane usługi i ewentualnie zwrócić uzyskane korzyści (np. odsetki). Jeżeli Klient nie może zwrócić w całości, ani częściowo odebranej usługi oraz korzyści (np. korzyści uzyskane z używania rzeczy) albo zwraca je w gorszym stanie, musi zapłacić odszkodowanie. Klient płaci odszkodowanie za gorszy stan towaru tylko w przypadku, jeśli dotyczy ono użytkowania towaru, które wykracza poza zakres sprawdzenia właściwości i sposobu działania. „Sprawdzenie właściwości i sposobu działania” oznacza wypróbowanie danego produktu, tak jak zazwyczaj ma to miejsce w sklepie. Towary gotowe do wysyłki klient odsyła na naszą odpowiedzialność. Klient ponosi jedynie regularne koszty wysyłki, o ile dostarczany towar odpowiada zamówionemu oraz cena zwracanego towaru nie przekracza kwoty 40 Euro, lub jeśli w przypadku wyższej ceny w momencie odstąpienia Klient jeszcze nie dokonał świadczenia wzajemnego lub płatności ratalnej wynikającej z umowy. W innych przypadkach klient nie ponosi kosztów wysyłki zwrotnej. Zwrotów płatności należy dokonywać w ciągu 30 dni. Okres ten zaczyna się dla klienta w momencie wysłania oświadczenia o odstąpieniu lub odesłania towaru, natomiast dla nas w momencie odebrania.