Impressum

Kasimir & Lieselotte - Internetowa sprzedaż przetworów ze szczeci pospolitej

Kasimir & Lieselotte GmbH
Geschäftsführer: Markus Gürtler
Geschwister Scholl Str. 59
14471 Potsdam
Niemcy

Telefon: +49 331 287 994 58
Faks: +49 331 280 5329
Sieć: http://www.kasimirlieselotte.de
E-Mail: support@kasimirlieselotte.de

CEO: Markus Gürtler

Responsible according to § 5 TMG:

Responsible for content: Markus Gürtler
Responsible for content address: Geschwister-Scholl-Straße 59 14471 Potsdam Deutschland
VAT-ID: DE261134432
Sad wlasciwy: Potsdam
Numer w rejestrze handlowym: HRB 21348 P

Dane bankowe

Wlasciciel konta: Kasimir und Lieselotte GmbH
Numer konta: 1000883970
Kod banku: 16050000
Nazwa banku: Sparkasse
SWIFT: WELADED1PMB
IBAN: DE50160500001000883970Pytania i reklamacje należy zgłaszać pod numerem telefonu: +49 (0) 800-723 62 82 lub kierować na adres mailowy info@kasimirlieselotte.de. Zapytanie można również wysłać przez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie.

Odniesienia i linki
W przypadku bezpośrednich oraz pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych (tzw. hiperłącza), które wykraczają poza zakres odpowiedzialności autora, odpowiedzialność cywilną ponosiłby jedynie w przypadku, gdyby znał ich treść oraz posiadał techniczną możliwość uniemożliwienia korzystania z treści niezgodnych z prawem. Autor oświadcza niniejszym, że w momencie publikacji odsyłaczy do stron nie stwierdził na nich treści nielegalnych. Autor nie ma wpływu na obecny i przyszły kształt, treść oraz prawa autorskie na stronach zewnętrznych. Dlatego też autor dystansuje się od wszelkich treści na stronach połączonych linkiem oraz stronach powiązanych, na których wprowadzono zmiany po publikacji odsyłaczy. Dotyczy to również wszystkich linków i odniesień zawartych we własnej ofercie internetowej oraz wpisów w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, spisach linków, listach mailingowych oraz we wszystkich innych formach baz danych, do których dostęp mają użytkownicy Internetu. Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania opublikowanych w taki sposób informacji, odpowiada jedynie właściciel strony, do której odwołuje dany odnośnik, a nie operator strony, który przy użyciu odnośników jedynie odsyła do danej treści.

Google Analytics
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analizy korzystania ze stron internetowych firmy Google Inc. (Google). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane w pamięci komputera i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookies, dotyczące korzystania ze strony (wraz z adresem IP użytkownika) są przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Firma Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie dla jej operatora oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu.

Firma Google może przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile zezwalają na to przepisy prawne i o ile podmioty trzecie będą przetwarzały je na zlecenie Google. Firma Google w żadnym wypadku nie będzie łączyła Państwa adresu IP z innymi danymi, które znajdują się w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z zapisywania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje dostępne na stronie będą dostępne. Korzystając z niniejszej strony internetowej klient wyraża zgodę na przetwarzanie rejestrowanych przez Google danych osobowych w wyżej określony sposób oraz w wyżej opisanym celu.

Prawa autorskie oraz prawo używania znaków zastrzeżonych
Autor dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich umieszczanych na stronie zdjęć i form graficznych, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów oraz wykorzystywać własne zdjęcia i formy graficzne, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub też sięgać po formy graficzne, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo oraz teksty, które nie wymagają posiadania licencji. Wszelkie znaki firmowe i towarowe zawarte w ofercie internetowej lub będące własnością osób trzecich, podlegają w sposób nieograniczony przepisom prawa określającym ich zastosowanie oraz prawa własności danego zarejestrowanego właściciela. Samo użycie nazwy danego znaku firmowego nie oznacza, że taki znak nie jest prawnie chroniony! Prawo autorskie do materiałów opublikowanych i stworzonych przez autora posiada wyłącznie on sam. Zabrania się powielania lub wykorzystywania takich form graficznych, plików dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźniej zgody autora.

Zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych TMG, odpowiedzialność za treść ponosi Markus Gürtler. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo powyżej.

 

Credits

Design & Layout : Ricky Fromme | Realisation: Internetagentur Nerdline Media Solutions